Úřad

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Datum vyvěšení: 8.6.2022

Datum snětí: 24.6.2022

ve věci společného povolení stavby vodního díla "Odra, Jistebník, Košatka nad Odrou, zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878", povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby a veřejná vyhláška