Úřad

Oznámení záměru prodeje vodovodního řadu "Vodovodní přípojka lokalita Nový Svět"

Datum vyvěšení: 19.7.2022

Datum snětí: 4.8.2022