Úřad

Oznámení záměru propachtovat stavbu vodního díla "Prodloužení vodovodu v ulici Nad Rybníkem, Stará Ves nad Ondřejnicí"

Datum vyvěšení: 19.7.2022

Datum snětí: 4.8.2022