Úřad

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Datum vyvěšení: 20.7.2022

Datum snětí: 5.8.2022