Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělocvičná jednota Sokol Košatka

Datum vyvěšení: 21.7.2022

Datum snětí: 25.7.2025