Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.

Datum vyvěšení: 21.7.2022

Datum snětí: 25.7.2025