Úřad

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie

Datum vyvěšení: 23.7.2022

Datum snětí: 31.7.2026

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie

uzavřená mezi obcí Hukvaldy a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí