Úřad

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Datum vyvěšení: 1.8.2022

Datum snětí: 16.8.2022