Úřad

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 9.8.2022

Datum snětí: 23.9.2022