Úřad

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 12.8.2022

Datum snětí: 26.9.2022