Úřad

Zveřejnění seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 24.8.2022

Datum snětí: 1.1.2024