Úřad

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

Datum vyvěšení: 1.9.2022

Datum snětí: 25.9.2022