Úřad

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Datum vyvěšení: 26.9.2022

Datum snětí: 12.10.2022