Úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Dopravní značení ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 24.10.2022

Datum snětí: 9.11.2022

I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

II. Výzva k podání připomínek a námitek

III. Určení lhůty