Úřad

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 27.10.2022

Datum snětí: 14.11.2022