Úřad

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Kanalizační přípojky"

Datum vyvěšení: 4.11.2022

Datum snětí: 21.11.2022