Úřad

VOLBA prezidenta ČR 2023, stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Datum vyvěšení: 7.11.2022

Datum snětí: 30.1.2023

I.  kolo 13. a 14. ledna 2023
II. kolo 27. a 28. ledna 2023