Úřad

VOLBA prezidenta ČR 2023; Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 26.11.2022

Datum snětí: 15.1.2023