Úřad

VOLBA prezidenta ČR; jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 30.11.2022

Datum snětí: 29.1.2023