Úřad

Dražební vyhláška; usnesení o nařízení elektronické dražby

Datum vyvěšení: 2.12.2022

Datum snětí: 11.1.2023

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: http://drazby.exekucebreclav.cz/

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na 11.1.2023 v 10:00:00 hodin, kdy od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. 

Č.j.: 160 EX 2994/21-115

Ev. č. opr.: 0431489469, 0452658479