Úřad

Magistrát města Kladna; Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 5.12.2022

Datum snětí: 3.1.2023

OUSV/1256/2022

od 5.12.2022 - 3.1.2023 je u správce poplatku, v budově Magistrátu města Kladno, dveře č. 007 dle aktuálních úředních hodin 

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7834/22-2, který je 

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu) za zdaňovací období 1.1.2021-31.12.2021