Úřad

Veřejná vyhláška; Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu; Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 7.12.2022

Datum snětí: 23.12.2022

" Stará Ves nad Ondřejnicí 2351/4, DTS NN"