Úřad

Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Datum vyvěšení: 14.12.2022

Datum snětí: 30.12.2022

Název právního předpisu: 

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

Oblast právní úpravy: místní poplatek za užívání veřejného prostranství