Úřad

Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Datum vyvěšení: 14.12.2022

Datum snětí: 30.12.2022

Název právního předpisu: 

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Oblast právní úpravy: zrušovací