Úřad

VOLBA prezidenta ČR 2023; Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 15.12.2022

Datum snětí: 2.1.2023

 

datum konání:   19. prosince 2022 (pondělí)  od 16.30 hodin

místo konání:    v prostorách obřadní síně v zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí