Úřad

VOLBA prezidenta ČR 2023; Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Datum vyvěšení: 22.12.2022

Datum snětí: 9.1.2023