Úřad

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Opatření vlády o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem

Datum vyvěšení: 26.1.2023

Datum snětí: 13.2.2023