Úřad

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Kanalizační přípojky"

Datum vyvěšení: 1.3.2023

Datum snětí: 20.3.2023

 „Kanalizační přípojky“ v pozemcích parc.č. 530 (zastavěná plocha a nádvoří), 440/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 526 (zastavěná plocha a nádvoří), 527 (zahrada), 509 (ostatní plocha/zeleň), 522/1 (zahrada), 520/1 (zahrada), 510/4 (ostatní plocha/manipulační plocha), 518 (zahrada), 513/1 (zahrada), 474/2 (ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha), 474/10 (ostatní plocha/jiná plocha), 507/1 (zahrada), 477/1 (zastavěná ploch a nádvoří), 480 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 481 (zastavěná plocha a nádvoří), 507/2 (zahrada), 1332/11 (orná půda), 3149 (orná půda), 1970/2 (ostatní plocha/silnice), 505/1 (zahrada), 503/2 (zahrada), 503/5 (zahrada), 502/1 (zahrada), 503/6 (zahrada), 503/3 (zahrada), 500 (zahrada), 2753 (trvalý travní porost), 501/1 (trvalý travní porost), 501/2 (zahrada), 497 (zastavěná plocha a nádvoří), 1332/14 (orná půda), 3129/2 (orná půda), 494/2 (zahrada), 495/2 (orná půda), 1368 (zastavěná plocha a nádvoří), 547/1 (zahrada), 548/1 (zahrada), 547/2 (zahrada), 545 (zastavěná plocha a nádvoří), 548/2 (zahrada), 548/5 (zahrada), 2726 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1375/1 (zahrada), 1375/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 536/2 (zahrada), 2729 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 536/1 (zahrada), 537/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 538/2 (zahrada), 555/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 555/1 (ostatní plocha/jiná plocha), 1397/1 (zahrada), 1395/2 (trvalý travní porost), 1393/1 (zahrada), 1400/2 (ostatní plocha/jiná plocha), 1399 (zahrada), 1403 (zahrada), 1402 (zastavěná plocha a nádvoří), 584/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 3089/1 (trvalý travní porost), 3086 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1388/7 (zahrada), 3084/5 (trvalý travní porost), 1388/6 (zahrada), 3084/4 (trvalý travní porost), 1388/1 (zahrada), 1344/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 3095 (zahrada), 3096 (ostatní plocha/neplodná půda), 3094 (zastavěná plocha a nádvoří), 3083/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1406/1 (zahrada), 1459/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1422/3 (orná půda), 1624/8 (trvalý travní porost), 1624/9 (trvalý travní porost), 1631/1 (trvalý travní porost), 1628/2 (zahrada), 720 (zahrada), 1970/20 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 717 (zahrada), 715 (zahrada), 704/1 (zahrada), 707/3 (trvalý travní porost), 707/4 (trvalý travní porost), 707/2 (trvalý travní porost), 701/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 649/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 649/6 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 696 (zahrada), 648 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 653/1 (zahrada), 608/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 699 (zahrada), 815/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 810/1 (trvalý travní porost), 519 (zastavěná plocha a nádvoří), 652/1 (zahrada), 491 (zastavěná plocha a nádvoří), 535 (zastavěná plocha a nádvoří), 656 (zastavěná plocha a nádvoří), 650 (zahrada), 1396 (ostatní plocha/ostatní komunikace) k.ú. Stará Ves nad Ondřejnici, vše obec Stará Ves nad Ondřejnicí.