Úřad

VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pracovního místa úředníka "Matrikář/ka a administrativní pracovník"

Datum vyvěšení: 21.3.2023

Datum snětí: 12.4.2023

Veřejná výzva

 

Starosta Obce Stará Ves nad Ondřejnicí zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v účinném znění a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění, na obsazení pracovního místa úředníka:

 

MATRIKÁŘ/KA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
s místem výkonu práce v Obci Stará Ves nad Ondřejnicí a Moravskoslezský kraj pro případ výjezdů