Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělocvičná jednota Sokol Košatka

Datum vyvěšení: 5.4.2023

Datum snětí: 10.4.2026