Úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Datum vyvěšení: 21.4.2023

Datum snětí: 8.5.2023