Úřad

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2023 Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, o nočním klidu

Datum vyvěšení: 21.3.2023

Datum snětí: 11.4.2023