Úřad

OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení "Kanalizační přípojky pro RD"

Datum vyvěšení: 27.4.2023

Datum snětí: 15.5.2023