Úřad

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou; OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2023

Datum vyvěšení: 15.6.2023

Datum snětí: 4.7.2023


Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka


nad Odrou na místo úředníka – referent agendy stavebního řádu
Druh práce: - výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
Místo výkonu práce: Ostrava – Polanka nad Odrou, ul. 1. května č.p. 330/160
Zařazení: úředník