Úřad

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby - Kanalizační přípojky pro RD

Datum vyvěšení: 20.6.2023

Datum snětí: 6.7.2023