Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a KONDOR - skupina Stará Ves

Datum vyvěšení: 27.6.2023

Datum snětí: 30.6.2026