Úřad

Městský úřad Kopřivnice; Veřejná vyhláška; Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 4.7.2023

Datum snětí: 21.7.2023