Úřad

Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí; Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 14.7.2023

Datum snětí: 1.8.2023