Úřad

oznámení

Datum vyvěšení: 4.4.2007

Datum snětí: 20.4.2007

veřejná dobrovolná dražba