Úřad

oznámení

Datum vyvěšení: 9.1.2008

Datum snětí: 25.1.2008

prodej nemovitého majetku