Úřad

oznámení

Datum vyvěšení: 2.7.2008

Datum snětí: 18.7.2008

směna pozemků