Úřad

Pozemkový fond ČR

Datum vyvěšení: 12.8.2008

Datum snětí: 6.9.2008

Nabídka pozemků k pronájmu