Úřad

záměr darovat

Datum vyvěšení: 12.8.2008

Datum snětí: 28.8.2008

pozemek parc. č. 1971/4