Úřad

rozhodnutí č. 2150/08/VH

Datum vyvěšení: 4.11.2008

Datum snětí: 20.11.2008

Platnost stavebního povolení