Úřad

nabídka pozemků

Datum vyvěšení: 13.11.2008

Datum snětí: 12.12.2008

Pozemkový fond ČR