Úřad

oznámení

Datum vyvěšení: 4.12.2008

Datum snětí: 23.1.2009

Zahájení vodoprávního řízení