Úřad

veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 27.8.2009

Datum snětí: 26.10.2009

Zásady územního rozvoje MSK