Úřad

Zahájení ÚŘ

Datum vyvěšení: 2.11.2009

Datum snětí: 18.11.2009

prodloužení územního řízení