Úřad

Pozemkový fond ČR

Datum vyvěšení: 11.11.2009

Datum snětí: 3.12.2009

Nabídka pozemků k pronájmu