Úřad

oznámení

Datum vyvěšení: 11.1.2010

Datum snětí: 27.1.2010

směna pozemků